Missie en Visie

Ons belijden

De gezamenlijke basis van waaruit wij Protestantse Gemeente in Delft willen zijn is verwoord in de Kerkorde van de PKN en herkennen wij in het gezamenlijk geloof dat God, onze Schepper, in Christus de wereld met Zichzelf verzoende (2 Kor.5:19). Vanuit dat geloof willen wij gemeente van Jezus Christus zijn, in deze tijd, in de stad Delft, daarmee ruimte en richting biedend aan hen die op zoek zijn naar God.

Het belijden van de kerk is uitgangspunt van het handelen van de kerk, maar verscheidenheid van mensen en van situaties leidt tot verschillende uitingen en werkwijzen. De Protestantse Gemeente is een daarom een veelkleurige gemeente, die vanuit haar roeping Kerk voor de stad en Kerk in de stad wil zijn. Met elkaar zien wij om naar de medemens, zetten wij ons in voor de gemeente als geheel en weten wij ons verantwoordelijk voor de gemeente, de stad en de wereld waarin wij leven.

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente vindt u hier.

De Protestantse Gemeente Delft bestaat uit zes wijkgemeenten en twee wijkgemeenten van bijzondere aard. Via de tab Wijkgemeenten kunt u rechtstreeks naar de website van de wijkgemeente.