Inspiratie handen en voeten geven

Wijkgemeente Vierhoven dankt zijn naam aan het feit dat de meeste gemeenteleden wonen in één van de vier ‘hoven’ in Delft-Zuid (Voorhof, Buitenhof, Tanthof West en Oost). Daarnaast verwijst de naam natuurlijk naar de zondagse vieringen rondom Bijbel, doop en avondmaal.

In de wijkgemeente wordt inspiratie gezien als iets dat heel persoonlijk kan en mag zijn, maar dat je niet voor jezelf moet houden. Inspiratie is motivatie, een beweegreden, een reden om in beweging te komen. Daarom wil de wijkgemeente er heel praktisch zijn voor de buurt, voor elkaar en midden in de samenleving. Hiertoe geïnspireerd door de verhalen over God en mensen in de Bijbel en Jezus’ oproep Hem te volgen. Dit leidt tot steun met menskracht, geld en acties aan onder andere het Interkerkelijk Sociaal Fonds en de Voedselbank. Daarnaast is ook de zorg voor duurzaamheid, eerlijke handel en het klimaat uitgangspunt bij keuzes in de dagelijkse gang van zaken.

Als kerk in de buurt (‘Buurtkerk’) wil de wijkgemeente goed samenleven met buurtgenoten. Regelmatig zijn er activiteiten en ontmoetingen met en voor de buurt: koffie-ochtenden, maaltijden, kerst-inloop en meer. Als goede buur samenleven doet de wijkgemeente ook met de Orthodoxe Kerk van Eritrea die eveneens gebruik maakt van de Vierhovenkerk.

Contact:
Peter Plugers (scriba)
T:  015-2620868
E: scriba@vierhoven-delft.nl
I:  www.vierhoven-delft.nl of www.hi4delft.nl/