Persoonlijke en professionele groei

MoTiv is voortgekomen uit het Studentenpastoraat Delft en draagt al meer dan 10 jaar met haar activiteiten bij aan de oriëntatie en vorming van studenten aan de Technische Universiteit Delft en de Haagse Hogeschool.

Dit centrum voor persoonlijke ontwikkeling beweegt zich in het spanningsveld tussen ‘techniek en theologie’ en heeft als doel: het stimuleren van de persoonlijke en professionele groei van studenten en professionals. Hiervoor biedt MoTiv diverse programma’s aan, waarbij de betekenis van wetenschap en technologie in onze maatschappij centraal staat. Deze programma’s richten zich op ‘soft skills’, samenwerking, communicatie, en persoonlijk leiderschap.

Het MoTiv-team is oecumenisch samengesteld, met teamleden vanuit zowel de Protestantse Gemeente Delft als de Rooms-Katholieke Kerk. De pastores van MoTiv treden op als trainer en coach, als theoloog, als pastor, als adviseur, en als begeleider van gespreks- en zelfhulpgroepen rond thema’s als bijvoorbeeld rouwverwerking. Ze zijn bovendien als voorgangers nauw verbonden met de oecumenische gemeenschap Kerk aan het Noordeinde.

Contact:
A: Voorstraat 60
E: info@motiv.tudelft.nl
I:  www.motiv.tudelft.nl