Samen bouwen aan de gemeente

De Protestantse Gemeente Delft is een actieve geloofsgemeenschap. Op verschillende plaatsen in de stad komen we samen rond Woord, Sacrament en gebed. En met uiteenlopende activiteiten willen we in de wereld van vandaag én morgen Gods evangelie uitstralen.

De kosten voor deze activiteiten worden voor meer dan 65% gedragen door onze gemeenteleden via de vaste vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans), collecten, giften en legaten. Daarmee kunnen we ons team van predikanten en andere professionals, en onze vierplekken met alle activiteiten daaromheen in stand houden; jaar in jaar uit, generatie na generatie. Dat stemt ons dankbaar.

Op de pagina’s hiernaast leest u hoe ook u daaraan kunt bijdragen.