Vrijwillige bijdrage | Aktie Kerkbalans

Het belangrijkste deel van de inkomsten van de Protestantse Gemeente Delft komt binnen via de vaste vrijwillige bijdragen tijdens de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Elk jaar vragen we alle leden naar vermogen bij te dragen aan het kerkzijn in Delft. Iedere gift, groot en klein, is welkom.

Toezeggingsformulier
Half januari ontvangen alle leden tijdens de Actie Kerkbalans een uitgebreide toelichting op de begroting en toezeggingsformulier waarop ze hun vrijwillige bijdrage kunnen ingevuld. Daarbij kan men kiezen voor automatische incasso of overschrijving, periodiek of in één keer. Binnen enkele weken wordt dit formulier weer opgehaald, zodat we snel een goed inzicht hebben in onze inkomsten voor dat jaar.

Digitaal regelen
Natuurlijk kunt u uw vaste vrijwillige bijdrage ook digitaal regelen. U ontvangt dan in januari per e-mail het linkje om uw toezegging te doen. Heeft u dit liever? Stuur dan een e-mail om u aan te melden (E: kerkbalans@pgdelft.nl).