Veelkleurig, maar één in belijden

De ‘roots’ van de Protestantse Gemeente Delft gaan terug tot 3 augustus 1572, toen er voor het eerst een legale dienst werd gehouden in de Nieuwe Kerk op de Markt, voor aanhangers van de nieuwe gereformeerde religie. Formeel kwam de Protestantse Gemeente Delft tot stand in 2014, door samenvoeging van de Hervormde Gemeente Delft en de Gereformeerde Kerk te Delft. Zo werden we één van de 1520 gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), een landelijke kerk met 1,5 miljoen leden. 

De Protestantse Gemeente Delft telt ruim 5.000 leden, verdeeld over zes wijkgemeenten, drie wijkgemeenten van bijzondere aard (WBA's), een gemeenschap van Lutheranen en een pioniersplek. Een studentenstad eigen zijn er bovendien internationale en studentengemeenschappen. Over deze 12 uiteenlopende gemeenschappen, mét hun verbindende en onderscheidende kenmerken, leest u hier meer.

Onze basis is ons gezamenlijk geloof dat God onze Schepper, in Christus de wereld met Zichzelf verzoend heeft (2 Kor.5:19). Vanuit dit geloof willen wij gemeente van Jezus Christus zijn, in deze tijd, in deze stad. Daarmee ruimte en richting biedend aan ieder die op zoek is naar God.

De zondagse eredienst vormt het hart van onze gemeente-zijn. Daar ontmoeten God en mens elkaar in Woord en sacrament, in lofzang en gebed. Daar ervaren we de gemeenschap als een kostbaar geschenk. Daar ontvangen en aanvaarden we de opdracht om de liefde van God uit te dragen naar stad en wereld. Bescheiden, vastberaden en daadkrachtig zoeken we onze plek in de publieke ruimte, om het zout der aarde en het licht der wereld te zijn. Waar het kan in samenwerking met andere kerken en (geloofs)gemeenschappen.

Het meest recente beleidsplan van de Protestantse Gemeente Delft vindt u hier
De Plaatselijke Regeling waarin een en ander formeel is vastgelegd, vindt u hier (versie 2023).