Bedrijfsvoeringsorganisatie

In de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) van de Protestantse Gemeente Delft zijn enkele uitvoeringstaken voor de Protestantse Gemeente Delft en voor de twee monumentale kerken (Oude Kerk en Nieuwe Kerk) samengevoegd. Het gaat hierbij om taken op het gebied van exploitatie (verhuur kerkruimtes), vastgoedbeheer, inkoop en administratie. Doel is om door bundeling van kennis en door een effectievere schaalgrootte synergievoordeel te bereiken. De Bedrijfsvoeringsorganisatie werkt onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

Contact:
Nyncke Graafland-van den Berg (Directeur BVO)
T: 015-2123015
E: ngraafland@onkd.nl

Wouter Weerheim (Facilitair Manager)
T: 015-2123015
E: wweerheim@onkd.nl

Arjen-Sjoerd de Vries (Manager Kerkelijk Bureau)
T: 015-2570298
E: asdevries@pgdelft.nl