Stadspredikant

Een concrete uitwerking van het beleid van de Protestantse Gemeente Delft om present te zijn in de stad is de aanstelling van stadspredikant René Strengholt. Hij is al jaren het ‘gezicht’ naar buiten van de Protestantse Gemeente Delft, voorheen ook als evangelist. In de breedste zin van het woord probeert hij samen met andere lokale (geloofs)gemeenschappen bruggen te bouwen. Tussen de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Delft en de buurten waarin zij kerk zijn. En tussen de Protestantse Gemeente Delft en de stad als geheel.
Hij wordt hierbij ondersteund door de centrale missionaire commissie Geloven in Delft. Deze commissie is door de Algemene Kerkenraad in het leven geroepen om de missionaire activiteiten vanuit de wijkgemeenten te coördineren en nieuwe of wijkoverstijgende activiteiten te initiëren en te organiseren, zoals de jaarlijkse Vakantiebijbelweken en Athletes in Action. De commissie treedt daarnaast ook op als klankbord voor de stadspredikant en voor CityKerk.

Contact:
René Strengholt (stadspredikant)
T: 015-8804887
E: stadspastor@pgdelft.nl

Willem Bas (voorzitter Cie. Geloven in Delft)
T: 015-2615044