Protestants Kerkblad Delft

Iedereen die staat ingeschreven bij de Protestantse Gemeente Delft ontvangt elke maand het Protestants Kerkblad Delft. Dit kleurrijke magazine wil verbindend werken en geeft informatie die noodzakelijk is voor een vitaal gemeenteleven. Met daarnaast nieuws, achtergronden en interviews vanuit alle (wijk)gemeenten. Het Protestants Kerkblad Delft verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad en wordt gratis – weliswaar met het verzoek om een vrijwillige financiële bijdrage – bezorgd op de huisadressen.

Contact: 
De hoofdredactie van het Protestants Kerkblad Delft is te bereiken:
E: redactiepkb@gmail.com

Postadres:
Menno ter Braaklaan 2
2624 TH Delft

Bezorging:
Bij vragen over de bezorging of als u na verhuizing het Protestants Kerkblad Delft wilt blijven ontvangen:
E: kerkbladbezorging@pgdelft.nl
T: 015-2570298 (ma-vrij tussen 09.00-12.00 uur)