Welkom bij onze vieringen!

Op heel veel plaatsen in Delft kunt u elke zondag een viering bijwonen van de Protestantse Gemeente Delft. Dat kan in het genoemde kerkgebouw, maar ook online (meestal via YouTube) of met alleen geluid via www.kerkomroep.nl. Gemeenteleden zonder computer kunnen bij het Kerkelijk Bureau een ontvanger voor de kerkomroep in bruikleen krijgen.