Helpen waar geen helper is

De Protestantse Gemeente Delft wil overal waar dit nodig is diaconaal present zijn. Vanuit de Bijbelse oproep tot omzien naar elkaar is ons College van Diakenen (centrale diaconie) daarom intens betrokken op groepen mensen die ondersteuning nodig hebben. Hiernaast staat een overzicht van lokale initiatieven, waarbij de diaconie nauw is betrokken. Daarnaast is de centrale diaconie vertegenwoordigd in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad, een stedelijk overlegorgaan voor diverse diaconale en maatschappelijke instanties.

Voor hulpverzoeken of na doorverwijzing is onze diaconie te bereiken via het Kerkelijk Bureau: 

Menno ter Braaklaan 2
2624 TV Delft

T:  015-2570298 (van 09.00 uur tot 12.00 uur)
E: diaconie@pgdelft.nl