Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft

De 150 vrijwilligers van het Interkerkelijk Stadsdiakonaat zetten zich in voor stadgenoten, ongeacht leeftijd of levensovertuiging, onder de noemer ‘Delftenaren staan klaar voor elkaar’. Deze interkerkelijke vrijwilligersorganisatie verleent al meer dan 50 jaar hulp op individuele basis, geheel zelfstandig en uitsluitend met vrijwilligers. Daarmee is het stadsdiakonaat veruit de grootste vrijwilligersorganisatie in Delft. De hulpverlening aan jaarlijks zo’n 175 cliënten varieert van een bezoekje of een wandelingetje maken, tot begeleiding naar arts of ziekenhuis, klussen in en om huis, en meer.

Contact:
Nieuwe Plantage 25
2611 XJ Delft
T: 015-2140551
I:  www.stadsdiakonaatdelft.nl
E: https://www.stadsdiakonaatdelft.nl/contact/