De Jessehof

Het interkerkelijk diaconaal centrum De Jessehof ligt in hartje centrum. Deze ontmoetingsplaats is opgezet vanuit de gezamenlijke Delftse kerken. Doel is een laagdrempelige huiskamer te bieden aan mensen met een klein sociaal netwerk of die lijden onder sociale uitsluiting. Gasten kunnen er op verschillende momenten in de week binnenlopen voor een kopje koffie of thee, of voor een goed gesprek. Er is ruimte voor ontmoeting, voor een spelletje en voor het delen van hun eigen verhaal met de gastheren, -vrouwen of pastor. Eens per maand is er ook de mogelijkheid gezamenlijk te eten. Daarnaast kunnen de gasten geholpen worden met eventuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Contact:
Burgwal 50
2611 GJ Delft
T: 015-8871539
E: info@jessehof.nl
I:  www.jessehof.nl