ZWO

In de centrale commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) is elke wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Delft met een diaken vertegenwoordigd. De belangrijkste opdracht van deze ZWO-commissie is het betrekken van gemeenteleden bij de verschillende acties van Kerk in Actie of andere (wereld)diaconale projecten. Daarnaast vragen de jaarlijkse Bezinningsactie, de kledinginzamelingsacties en de inzameling van oud papier de nodige aandacht. De ingezamelde kleding wordt via eigen ‘kanalen’ aangeboden aan zusterkerken in het oosten van Europa. Met de opbrengsten van het oud papier wordt regelmatig financiële steun gegeven aan de acute noodhulp-acties door Kerk in Actie, bijvoorbeeld bij overstromingen, hongersnoden of andere calamiteiten ergens in de wereld.

U kunt de ZWO-commissie in haar werk helpen door uw oud papier op te sparen en in te leveren. Hiervoor staat er altijd een (blauwe) container bij verpleeghuis De Bieslandhof, Beukenlaan 2.

Contact:
Centrale ZWO-commissie
Voorzitter: ds. Hein Vaartjes
Secretaris: Cees van der Sluys

Menno ter Braaklaan 2
2624 TV Delft

T:  015-2570298 (van 09.00 uur tot 12.00 uur)
E: centralezwodelft@gmail.com