Voedselbank Delft

Stichting Voedselbank Delft is een vrijwilligersorganisatie met een tweeledig doel. Enerzijds wil men een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en anderzijds voedselverspilling tegengaan. Men doet dit door wekelijks voedselpakketten uit te delen aan mensen die dit tijdelijk ter ondersteuning van hun levensonderhoud nodig hebben.
De band met de Delftse kerken is nauw. Niet alleen zorgen de kerken voor regelmatige inzamelingsacties, ook vormen de kerken op verschillende locaties in Delft een voedseluitgiftepunt, en organiseren zij regelmatig leuke acties voor ‘de kinderen van de Voedselbank’. Met 115 vrijwilligers helpt de Voedselbank jaarlijks zo’n 360 huishoudens (1660 mensen) in Delft en directe omgeving.

Contact:
Stichting Voedselbank Delft
Schieweg 87K
2627 AT Delft

T: 06 4176 3004 (algemeen)
T: 06 3032 2255 (voor (nieuwe) klanten)
I:  www.voedselbankdelft.nl