Raad van Kerken Delft

Waar het kan zoekt de Protestantse Gemeente Delft de samenwerking met anderen. Bijvoorbeeld met lokale organisaties, zoals in de coalitie Eén tegen Eenzaamheid. Of met andere plaatselijke geloofsgemeenschappen via de Raad van Kerken Delft.

In de Raad van Kerken is een groot aantal Delftse kerk- en geloofsgenootschappen vertegenwoordigd. Gezamenlijk worden verschillende kerkelijke activiteiten voor en in de stad gecoördineerd. Zoals een wekelijkse radio-uitzending via Stadsradio Delft, de jaarlijkse Week van Gebed voor eenheid van christenen, een bijeenkomst en Stille Tocht op 4 mei, en de Hugo de Grootlezing. Voor meer informatie www.raadvankerkendelft.nl.