Schenken en nalaten

Nu schenken met belastingaftrek
We hopen dat u geeft wat u de kerk waard vindt. Maar wist u dat u meer kunt geven voor hetzelfde geld? Uw giften aan de kerk en de diaconie komen namelijk in aanmerking voor belastingaftrek, omdat de Protestantse Gemeente Delft een zogeheten ANBI is.

Als u per jaar meer dan 1% van uw verzamelinkomen en meer dan € 60 aan giften geeft, is alles daarboven (tot maximaal 10% van het verzamelinkomen) aftrekbaar voor de belastingdienst. Als u bovendien uw periodieke bijdrage aan de Protestantse Gemeente Delft voor vijf jaar vastlegt, komt zelfs het gehele bedrag voor aftrek in aanmerking. Hiervoor moet wel een schenkingsakte worden opgesteld, maar dat hoeft niet meer via de notaris. Bij het Kerkelijk Bureau kunt u eenvoudig en zonder kosten zo’n schenkingsakte aanvragen, die aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet. Naast de schenkingsakte is een andere voorwaarde dat u wel vijf achtereenvolgende jaren daadwerkelijk hetzelfde bedrag betaalt, anders wordt het belastingvoordeel met terugwerkende kracht ingetrokken. Bij uw overlijden vervalt deze verplichting overigens voor uw nabestaanden. 


Straks nalaten bij testament
Bij het regelen van uw zaken na uw overlijden, kunt u de mogelijkheid overwegen om de Protestante Gemeente Delft op te nemen als (mede)erfgenaam of legataris. Zo kunt u ook in de toekomst ons kerkzijn ondersteunen.

Via een erfstelling ontvangt de Protestantse Gemeente Delft na uw overlijden een door u bepaald deel van uw nalatenschap. In het testament kan dan een tekst worden opgenomen als: ‘Ik benoem de Protestantse Gemeente te Delft tot erfgenaam voor xx deel.’ Met een legaat wordt een van tevoren vastgesteld bedrag of voorwerp aan de kerk geschonken. De tekst kan dan zijn: ‘Ik legateer aan de Protestantse Gemeente te Delft een geldbedrag van € xx / voorwerp yy.’

Beide vormen van nalaten moeten bij een notaris worden vastgelegd in een testament. Daarmee kunt u veel problemen en onduidelijkheden in de toekomst voorkomen.


Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig om een en ander te regelen? Neem dan gerust contact op met ons Kerkelijk Bureau. De contactgegevens vindt u hier