Actief in hartje Delft

Wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban is een gastvrije, actieve gemeente van Jezus Christus, midden in de stad. Het is ook een diverse gemeente met ongeveer 1.250 leden, jongeren, ouderen, alleenstaanden, gezinnen, studenten, scholieren, werkenden en gepensioneerden.

De wijkgemeente omschrijft zichzelf als ‘confessioneel met een evangelische inslag’. De Bijbel is het vertrekpunt voor alle doen en laten. Zonder de Bijbelgetrouwheid, de geloofsbelijdenis en de gerichtheid op het leven met God en met Jezus los te laten, is er ruimte voor eigentijdse vormen en beleving. In de zondagse vieringen wordt dan ook een liturgie gevolgd, die past binnen de protestantse traditie, maar soms ook meer evangelische kenmerken heeft, bijvoorbeeld met liederen uit de bundel Hemelhoog.

Wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban wil een plaats zijn om te luisteren naar God, te zoeken, te leren en elkaar te dienen. Ieder gemeentelid heeft talenten en gaven om aan de gemeenschap bij te dragen en vanuit die gaven wil de wijkgemeente de gemeenschap organiseren. Leren, delen en ontmoeten staan daarbij centraal. Op zondagen zijn de samenkomsten ‘s ochtends in afwisselend de Oude Kerk, de Nieuwe Kerk of de Bethlehemkerk, met kindernevendienst voor de jeugd en crèche voor de allerkleinsten. De avonddiensten zijn afwisselend in de Bethlehemkerk of verpleeghuis Bieslandhof. Door de week is er een rijke variatie aan activiteiten. Zoals Bijbel- en gesprekskringen, catechisaties, jeugdclubs, zangkoren, gemeente-avonden, open maaltijden, verjaardagsochtenden en meer.

Contact:
dhr. Han Knoeff (scriba)
E: scriba@binnenstad-vrijenban.nl
I: www.binnenstad-vrijenban.nl