Overige plaatsen van samenkomst

Behalve binnen de genoemde gemeenschappen draagt de Protestantse Gemeente Delft ook bij aan vieringen op andere locaties of voor specifieke doelgroepen.

In het Reinier de Graafgasthuis wordt elke week een oecumenische samenkomst verzorgd door verschillende pastores en geestelijk verzorgers. In verpleeghuis Bieslandhof zijn er regelmatig avonddiensten met en voor de bewoners. Ook in de verschillende woonzorg-centra in Delft – Lindenhof, Vijverhof, Buytenweye – worden ‘huisdiensten’ gehouden; vrijwel altijd op een doordeweekse dag.

Elke zondag komen gemeenteleden met een gehoorbeperking bij elkaar in een aangepaste dienst; in een kerkgebouw in Delft of directe omgeving, soms met ondersteuning van een tolk gecombineerd met een ‘gewone dienst’. Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn er een paar keer per jaar op zondagmiddag speciale diensten, in één van de wijkkerken van de Protestantse Gemeente Delft. En voor mensen die verblijven in of verbonden zijn met de GGZ Delfland is er regelmatig een speciale dienst in de Joriskapel.

Ten slotte is er nog een tweede internationale (studenten)gemeenschap, meer oecumenisch van aard, die samenkomt in de Raamstraatkerk. De ene keer met een protestantse voorganger en de andere keer met een katholieke voorganger (zie www.iscdelft.nl).

Al deze samenkomsten zijn terug te vinden in het kerkdienstrooster.