Zorgzame 'familie' voor expats

ICF Delft is een Engelstalige christelijke gemeenschap bestaande uit mensen van over de hele wereld, met een gereformeerd-evangelische overtuiging. Leden van ICF Delft studeren of werken langere tijd in Delft en ICF Delft wil voor hen zijn als een liefdevolle en zorgzame familie. Binnen de Protestantse Gemeente Delft functioneert ICF Delft op het niveau van een wijkgemeente van bijzondere aard.

Elke zondag komt de ICF-gemeenschap samen om God te ontmoeten. Om 12.30 uur in de Nieuwe Kerk, met liederen, een Bijbellezing en gebeden. En met een crèche en activiteiten voor kinderen. Na de dienst wordt er thee en koffie geserveerd. Eens per maand (meestal op de eerste zondag) is er direct na de dienst bovendien een ‘Potluck fellowship maaltijd’. ‘Potluck’ betekent dat iedereen een bijdrage meeneemt om te delen.

Om wie ver van huis is zich niet verloren te laten voelen in de nieuwe stad zijn er door de week zogeheten Life Groups, kleinere bijeenkomsten en een plek om anderen echt te leren kennen. De meeste groepen delen samen een maaltijd, bespreken een Bijbel-passage en delen praktische hulp. Voor wie tijdens het verblijf in Delft diepgaander kennis wil maken met het christelijk geloof zijn er (Engelstalige) cursussen zoals de  Andreas Course, Discipleship Course en de Life Explored Course (for students).

Contact:
Ds. Jos Slager (predikant)
T:    06 4017 8243
E:   dsjosslager@gmail.com
I:    www.icfdelft.nl