Warme gemeenschap

Wijkgemeente Immanuel is een kleinschalige, warme gemeenschap waar het persoonlijke centraal staat. Levend vanuit Gods Woord zien de gemeenteleden om naar elkaar, binnen en buiten de eigen gemeenschap, en is men intens betrokken op elkaar en de mensen om de gemeenschap heen.

Vierplek en uitvalsbasis van de wijkgemeente is een wijkgebouw in het hart van de Wippolder. Via preekvoorbereidingsgroep, eredienstcommissie, Open Catechisaties, vrijwillige kosters en meer wordt er gezamenlijk verantwoordelijkheid gedragen voor de zondagse vieringen. Het pastoraat is georganiseerd in ‘zorgkernen’: gemeenteleden die al in relatie staan tot elkaar (via kerkenraad, cantorij, diaconie, enzovoorts) zien ook in pastorale zin om naar elkaar. Bij de wekelijkse ouderensoos en bijvoorbeeld de seizoensafsluitingen staat vooral de gezelligheid centraal. Daarnaast wil de wijkgemeente ook van betekenis zijn voor de buurtgenoten. Tijdens het Zondags Lunchcafé delen wijkgemeenteleden en gasten uit de buurt een waardevol moment van gezelligheid en contact. Ook de contacten met andere kerkgenootschappen in de buurt zijn hecht en leiden regelmatig tot gemeenschappelijke vieringen.

Met gevoel voor traditie, een open oog voor het heden en hoopvolle verwachtingen voor de toekomst viert de wijkgemeente haar naam: Immanuel – God met ons.

Contact:
ds. David Knibbe (predikant)
T:   015-2852099
E:  david.m.knibbe@gmail.com
I:   www.immanuel-delft.nl