Vrijheid van denken en geloven

Vrijzinnig Delft is een open geloofsgemeenschap waar zonder voorbehoud van regels en dogma’s ruimte is voor ieders zoektocht. Als wijkgemeente van bijzondere aard is zij onderdeel van de Protestantse Gemeente Delft.

Vrijzinnig Delft laat zich inspireren door de joodse en christelijke overlevering naast andere grote religieuze tradities als hindoeïsme, boeddhisme en islam. Er is plaats voor levensvragen zonder een direct antwoord. Omdat de zoektocht centraal staat, is het gesprek en de ontmoeting met elkaar belangrijk. Vrijzinnig Delft is bovendien een actieve geloofsgemeenschap die wil inspireren tot compassie naar elkaar en naar de wereld om ons heen. De vieringen zijn de belangrijkste momenten van inkeer, bezinning en ontmoeting, afwisselend gehouden in de Lutherse Kerk en in de kapel van Abtswoude. Enkele keren per jaar is er een viering van brood en wijn, waarbij iedereen welkom is. Daarnaast zijn er regelmatig gesprekskringen, meditaties en workshops waaraan iedereen kan meedoen, vaak ook in samenwerking met de Evangelisch-Lutherse Gemeente, Kerk aan het Noordeinde en het Stadsklooster Delft.

De stilte is een leidraad in de vieringen, meditaties en gesprek. Van hieruit wil Vrijzinnig Delft, in nauwe samenwerking met andere partners binnen en buiten de kerk, een eigen bijdrage leveren aan een samenleving waar ruimte is voor diversiteit in oprecht geloof en levensovertuiging.

Contact:
ds. Martijn Junte (predikant)
T:   06 2185 9121
E:  scriba@vrijzinnigdelft.nl
I:   www.vrijzinnigdelft.nl