Oecumenisch zoeken naar zingeving

Kerk aan het Noordeinde wil een plek bieden om op levensvragen, zingeving en zinledigheid te reflecteren en daar elkaar over te bevragen, elkaar te inspireren, te bemoedigen en te troosten. Als wijkgemeente van bijzondere aard is ze deel van de Protestantse Gemeente Delft.

Kerk aan het Noordeinde is een oecumenische kerkgemeenschap, eigenzinnig, maar binnen de christelijke traditie van Bijbelverhalen, muziek en rituelen. Bijbelse teksten vormen een belangrijke leidraad, maar worden steeds opnieuw bevraagd, ontdekt en in de tijd geplaatst. Activiteiten zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoals de vormgeving en uitvoering van de vieringen, de gespreksgroepen of activiteiten in de stad. In de zondagse vieringen in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde (!) gaat afwisselend een protestantse of een katholieke voorganger voor, in samenwerking met de voorbereidingsgroep van die zondag. Omdat de gemeente nauw betrokken is bij MoTiv behoren de studentenpastores tot de vaste voorgangers. Brood en wijn worden wekelijks gedeeld en voor kinderen en jongeren is veel aandacht.

Iedereen kan lid worden van deze gemeenschap: PKN-leden, leden van de Rooms-Katholieke Kerk of andere kerken, en mensen die zich niet (meer) met een kerk verbonden voelen. Het gaat om de verbondenheid in verscheidenheid. Ervaring en beleving lopen uiteen, maar er is een gezamenlijk kompas in de zoektocht naar zingeving.

Contact:
Hans Oranje of ds. Renske Oldenboom (predikant)
T: 015-2563556
E: scriba.noordeinde@xs4all.nl of r.oldenboom@motiv.tudelft.nl
I: www.kerkaanhetnoordeinde.nl