In gesprek over de Bergrede

07-04-2024

Weinig toespraken in de wereldgeschiedenis hadden zoveel impact als de Bergrede van Jezus. Uitspraken als "zalig de vredestichters" en "heb je vijanden lief" zijn algemeen bekend geworden. Ook het bekendste gebed, het Onze Vader, is onderdeel van de Bergrede. Het gaat Jezus hier om de vraag wat echt mens-zijn en wat goed leven is, in relatie tot je medemensen en tot God. In het geweldloos verzet van Mahatma Ghandi en Martin Luther King speelde de Bergrede een grote rol. In onze tijd verwijzen schrijvers als Rutger Bregman en Bas Heijne ernaar.

CityKerk Delft biedt vier gespreksavonden over de zeggingskracht van de Bergrede voor onze tijd. Via vier kernpassages gaan we hierover in gesprek, onder leiding van stadspredikant René Strengholt. Het is een serie, maar de avonden zijn ook los bij te wonen. De data zijn: woensdag 24 april, 22 mei, 12 juni en 10 juli, van 20.00-22.00 uur in de kapel van de Oude Kerk.
Info en opgave: stadspastor@pgdelft.nl, T: 06 1700 8025.