Gebed van de week (1 april 2020)

2020-04-01

Goede God,

‘We zijn voorbij de start, maar nog niet aan het einde van het begin’, sprak onze premier. Deze coronatijd gaat nog een tijd duren en de gevolgen zullen nog veel langer voelbaar zijn in onze wereldwijde samenleving. Veel wat we voor zeker hielden is nu onzeker geworden. En het maakt ons bezorgd.

Dank U wel dat we onze zorgen bij U kwijt kunnen. Bij alles wat woelt, staat uw liefde en trouw vast als een rots waar we op kunnen bouwen. Bij alles wat op ons af komt, bent U bij ons. Bij alles waar we doorheen gaan, gaat U met ons mee.

Het aantal zieken neemt wereldwijd snel toe en de epidemie raakt steeds meer kwetsbare groepen. Wees nabij hen die ziek zijn en geef kracht en beterschap. Sterk hen die vechten om hun leven. Zegen ook hen die te kampen hebben met een andere ziekte en niet direct de behandeling kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Geef uw troost en kracht aan de nabestaanden van hen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden.

Ons gebed gaat uit naar ieder die werkzaam is in de zorg. Er wordt heel veel van hen gevraagd en ze staan onder grote druk. Dank U wel voor het doorzettingsvermogen en de veerkracht die ze laten zien. Geef hen uw kracht om het vol te kunnen houden en met liefde en toewijding hun werk te blijven doen.

Zegen hen die ons besturen en geef hen wijsheid in de beslissingen die zij moeten nemen om de epidemie in te dammen en de gevolgen voor allen zo veel mogelijk te beperken. Help ons allen de rust te bewaren en de nodige maatregelen in acht te nemen.

We bidden voor kinderen in kwetsbare gezinnen, in het bijzonder waar geweld plaatsvindt. Voor hen is het extra moeilijk om nu niet naar school te kunnen. We vragen om mensen om hun heen die alert zijn voor signalen en waar mogelijk een helpende hand bieden.

We vragen uw kracht en zegen voor zoveel ondernemers en bedrijven in onze stad, in ons land en wereldwijd die zwaar getroffen worden door de maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

Wees onze (oudere) stadsgenoten nabij die eenzaam zijn. We denken daarbij speciaal aan hen in verpleegtehuizen en instellingen die geen bezoek kunnen ontvangen en soms niet kunnen begrijpen waarom.

Geef ons allen een oplettend oog en oor en liefdevolle aandacht voor de mensen om ons heen.

We danken u voor de vele initiatieven die genomen worden om mensen te helpen. Dank ook voor de inventiviteit en veerkracht die onze samenleving in deze crisis laat zien.

Dank U wel voor de lente. Voor de bloesems die bloeien, de bloemen die uitkomen, het jonge groen aan de bomen. Dank U wel voor het mooie weer. Het maakt dat we ons binnen minder opgesloten voelen en meer kunnen genieten van de buitenlucht.

We leggen onze zorgen, vreugde en dank in uw zorgende handen. Wilt U het oppakken en er uw werk mee doen. We bidden dit in de naam van uw Zoon Jezus Christus, die zich uit liefde tot het uiterste voor ons heeft ingezet. Amen.