Vrijzinnig Delft

Vrijheid van denken en geloven

Wij zijn, een kleine, open en gastvrije gemeente die vanuit de verbondenheid met de christelijke traditie, zoekt, vraagt en gelooft.

Dit verbindt ons
 • Geloven als ruimte voor mens en God. Liefde als bezielende kracht
 • Liever zwijgen dan stellig spreken over God. Vrijheid van denken en geloven
 • Openheid naar de hedendaagse cultuur. Grote betrokkenheid op alle vormen van kunst, in verleden en heden
 • Inspiratie uit alle godsdiensten en levensovertuigingen. Oog voor de rijkdom van de christelijke traditie, maar wel op frisse wijze verstaan
 • De Bijbel als poëzie en bron van wijsheid. Mystiek en meditatie
Onze activiteiten

‘s Zondags meestal in de Lutherse Kerk of in Abtswoude, zie rooster kerkdiensten voor tijd en plaats. Hier doen wij de dingen waar je doordeweeks meestal niet aan toe komt:

 • Stil worden. Bidden en mediteren
 • Tot rust en bezinning komen. De oude verhalen nieuw verstaan
 • Genieten van muziek en zingen. Elkaar ontmoeten

Door de week vinden kringen plaats van betrokkenheid, waarin mensen hun kennis, beleving en inzichten kunnen delen, Er is ruimte voor het recreatieve en samenbindende:

 • Eigentijdse verdieping in Bijbelteksten. Geloof en levensvragen
 • Diverse vormen van meditatie
 • Film en literatuur en levensbeschouwing. Kunst, cultuur en religie
 • Geloof en wetenschap. De Godvraag
 • Eetgroep voor kinderen en jongeren

Er zijn ook activiteiten en kerkdiensten in samenwerking met de Kerk aan het Noordeinde en de Lutheranen.
Vanuit de gemeente hebben wij aandacht voor elkaar en diaconale projecten.
Wij verzorgen ook pastoraat, voor ieder die met een crisis in zijn leven te maken heeft, voor wie een liturgisch moment wil rond rouw, geboorte of een ander markeringsmoment in zijn leven – en voor ieder die zomaar even behoefte heeft aan een luisterend oor.

Contact:

C: ds. Martijn Junte
T: 06-21859121
E: scriba.vrijzinnigdelft@gmail.com
I: www.vrijzinnigdelft.nl