Vierhoven

‘Inspiratie handen en voeten geven’

In de Vierhovenkerk komen wij samen.
Omdat wij in God geloven.
Wij geloven dat onze inspiratie van ‘Boven’ (van God) komt en beneden landt onder meer in de Bijbel waarin God wordt gezien als alfa en omega, begin en eind, 'oorsprong en doel en zin’.
Met name de verhalen over Jezus Christus spreken aan.
Hem willen wij volgen.

Deze inspiratie werkt niet voor iedereen op dezelfde wijze. Ze wordt niet alleen verschillend beleefd en verwoord, maar ook verschillend beantwoord.

De geloofsgemeenschap rond de kerk wordt verbeeld door vier kwadranten: Voorhof, Buitenhof, Tanthof West en Oost. Er wonen ook gemeenteleden in andere wijken.

Wij beschouwen inspiratie weliswaar als iets persoonlijks, maar niet als iets wat je voor jezelf moet houden. Inspiratie is motivatie, een beweeg-reden, reden om in beweging te komen. En het goede nieuws van God (het evangelie) naar buiten te brengen. Door erover te spreken, maar vooral door het handen en voeten te geven, dat wil zeggen praktisch vóór te leven door klaar te staan voor de ander die – waar ook maar – je naaste is.

Contact:

C: Peter Plugers (scriba) 

T: 015-2620868 
E: scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl 
Iwww.vierhoven-delft.nl