Overige plaatsen van samenkomst

Behalve in de wijkgemeenten komt de Protestantse Gemeente te Delft – of onderdelen daarvan – nog op veel andere plaatsen samen om te vieren. Onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad of in samenwerking met anderen.

Ziekenhuizen en verzorgingshuizen

Elke week wordt er een oecumenische samenkomst verzorgd door verschillende pastores en geestelijk verzorgers in het Reinier de Graafgasthuis (gebouw Bethel).
Elke week is er in het verpleeghuis Bieslandhof een avonddienst met de bewoners.
Ook in de verschillende woonzorg-centra in Delft – Lindenhof, Vijverhof, Buytenwye enzovoorts – worden regelmatig ‘huisdiensten’ gehouden. Vrijwel altijd op een doordeweekse dag.

Internationale gemeenschappen

Elke week komen buitenlandse studenten en academici samen als International Christian Fellowship in de Nieuwe Kerk in een Engelstalige dienst (zie ook www.icfdelft.nl).
Elke zondag komen leden van de internationale gemeenschap in Delft samen binnen de International Student Chaplaincy (Raamstraatkerk, Raamstraat 78. Zie ook www.iscdelft.com).

Doelgroepen

Elke zondag komen gemeenteleden met een gehoorbeperking bij elkaar in een aangepaste dienst; in Delft of in de directe regio, soms gecombineerd met een ‘gewone dienst’.
Eens per maand is er een dienst in de Joriskapel, niet alleen gericht op mensen die verblijven in of verbonden zijn met de GGZ Delfland.

Al deze samenkomsten vindt u terug in het kerkdienstrooster hier op deze website.