Actief, dienen en leren

De hervormde wijkgemeente Mattheüs is een actieve, dienende en lerende gemeente van Christus, met een groot aantal meelevende leden in alle leeftijdscategorieën en vanuit heel Delft.

De wijkgemeente weet zich verbonden met de gereformeerde belijdenis. In het gemeenteleven staat de Bijbel als het woord van God centraal. Elke zondag komt de gemeente twee keer samen, in een eredienst en een verdiepingsdienst, met kindernevendienst voor kinderen tot 8 jaar. Deze diensten worden afwisselend gehouden in de Marcuskerk (de wijkkerk), de Oude en de Nieuwe Kerk: leren wie God is en wie Hij voor ons mensen wil zijn, Hem eren en prijzen in zang en gebed. Door de weeks is er een bloeiend sociaal netwerk, met een rijke schakering aan kinderclubs, (jeugd)verenigingen, koren en Bijbelkringen en diverse activiteiten voor de vorming en toerusting van jongeren.

In hun maatschappelijk leven streven de wijkgemeenteleden van Mattheüs ernaar iets van Gods liefde te weerspiegelen. Door lief en leed met elkaar te delen. Door oog en hart te hebben voor de mensen om hen heen én voor de samenleving waarin ze functioneren. Via missionaire en diaconale activiteiten verbinden zij Woord en daad met elkaar, dichtbij en ver weg. Zo ondersteunt de wijkgemeente een groot aantal zendingsechtparen elders in de wereld en zijn in de wijkgemeente zelf missionaire werkers actief.

Contact:
dhr. Basjan Snoeij, scriba
T:  06 - 17123824
E: scriba@mattheus-delft.nl
I:  www.mattheus-delft.nl