Kerk aan het Noordeinde

Eenzelfde kompas in het zoeken naar zingeving

De protestantse wijkgemeente Noordeinde is onderdeel van de oecumenische geloofsgemeenschap Kerk aan het Noordeinde. Onze inspiratiebron is de christelijke traditie van Bijbelverhalen, muziek en rituelen en de verbinding daarvan met het dagelijks leven in alle verscheidenheid. Cantor en cantorij zorgen bijna elke zondag voor goede muziek en voor een bijzondere vormgeving van kerst- en paasdiensten.

Verbonden in verscheidenheid

Iedereen kan lid worden van deze gemeenschap: PKN-leden, leden van de Rooms-katholieke kerk en andere kerken en mensen die zich niet met een kerk verbonden voelen. De leden van deze gemeenschap zien zichzelf als verbonden in verscheidenheid: de ervaring en beleving loopt uiteen. Maar zij gebruiken hetzelfde kompas in hun zoektocht naar zingeving.

Actieve betrokkenheid

In de kerk aan het Noordeinde, die ’s zondags om 11.15 uur samenkomt in de Lutherse Kerk (aan het Noordeinde), gaat afwisselend een protestantse of een rooms‑katholieke voorganger voor in samenwerking met de voorbereidingsgroep van die zondag. Brood en wijn worden wekelijks gedeeld en voor kinderen en jongeren is veel aandacht. Regelmatig worden er ook gespreksgroepen georganiseerd. De gemeenschap leeft door de actieve betrokkenheid van haar leden. Zij heeft geen eigen wijkpredikant, maar omdat de wijkgemeente nauw betrokken is bij MoTiv (het studentenwerk aan de TU-Delft en de Delftse hogescholen) zijn de drie studentenpastores de vaste voorgangers. 

Contact:

C: Jacobien van der Hoeven of ds. Renske Oldenboom (predikant)
T015-2563556
Ejahoeven@xs4all.nl of r.oldenboom@motiv.tudelft.nl 
I: www.kerkaanhetnoordeinde.nl