Protestants Kerkblad Delft

Het Protestants Kerkblad Delft is de officiële uitgave van de Protestantse Gemeente te Delft, met medewerking van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft. Het blad verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad en wordt (met verzoek om een vrijwillige financiële bijdrage) bezorgd op de huisadressen van alle ingeschreven leden van de genoemde kerken. In het PKD vindt u algemene informatie, achtergrondartikelen en actueel nieuws van alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente. Per wijk leveren de wijkredacteuren kopij aan de hoofdredactie, die bestaat uit Pieter Arink, Margot Mekkes en Mattie Mostert.

Contact

Protestants Kerkblad Delft
p/a Menno ter Braaklaan 2
2624 TH Delft
Bankrekeningnummer: NL14 RABO 0373 7178 14
redactiepkb@gmail.com

Klachten over de bezorging kunnen telefonisch worden ingesproken via 06-48225341, op de zaterdag van de bezorgweek tussen 16-18 uur.
Bent u geen lid (meer) van de Protestantse Gemeente, maar wilt u het kerkblad toch (blijven) ontvangen, stuur dan een mail aan kerkbladbezorging@pgdelft.nl, of een bericht naar het Kerkelijk Bureau, Menno ter Braaklaan 2, 2624 TH Delft, tel. 015-2570298.