Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De Centrale ZWO-commissie is een wijkoverstijgende organisatie. Vanuit elke wijkgemeente heeft een diaken als vertegenwoordiger van de wijkdiaconie zitting in deze commissie. 

Belangrijke punten op de agenda van de ZWO-commissie zijn de jaarlijkse Bezinningsactie,  kledinginzamelingsacties voor onder andere behoeftige medemensen in de Oekraïne, evenals het betrekken van de wijkgemeenten bij de verschillende acties van Kerk in Actie.
Daarnaast vraagt de organisatie van het inzamelen van oud papier de nodige aandacht. In 2017 werd ruim 107.000 kg papier opgehaald met een opbrengst van € 7.697,84. Dankzij deze opbrengst en giften werden diverse projecten van Kerk in Actie gesteund. 
De containers voor het inzamelen van oud papier staan
• elke eerste donderdag van de maand aan de Storklaan en op de hoek van de Hoflaan en Delfgauwseweg.
• op vrijdag (16:00 tot 22.00 uur) en op zaterdag (08:30 tot 18:00 uur) staan ze op de vrachtautoparkeerplaats aan de Tanthofdreef
• altijd staat er een container bij de Bieslandhof. 

Contact

Diaconaal Centrum | Centrale ZWO Commissie
Menno ter Braaklaan 2
2624 TV Delft
Tel. 015-2570298 (ochtend tussen 9 en 12 uur)
e-mail: centralezwodelft@gmail.com
Voorzitter: ds. Hein Vaartjes
Secretaris: Cees van der Sluys
Penningmeester: Jaco Woudstra
Email: centralezwodelft@gmail.com
Bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7367 03