Diaconie

De Centrale Diaconie richt zich op verschillende groepen mensen die om de een of andere reden hulp nodig hebben. De Centrale Diaconie probeert op een breed maatschappelijk terrein diaconaal actief te zijn.

Via de volgende links krijgt u een globaal overzicht van die initiatieven in Delft waar de Centrale Diaconie een rol in heeft. Via de eigen website van deze organisaties vindt u meer informatie.