Interkerkelijk Sociaal Fonds

Het ISF is een samenwerkingsverband van elf Delftse geloofsgemeenschappen (tien kerken en één moskee), die het als hun taak zien om de medemens in nood de helpende hand te bieden. De financiële middelen zijn bijna geheel afkomstig van deze geloofsgemeenschappen.

De werkzaamheden van het ISF worden verricht door een team van ervaren vrijwilligers. Het ISF moet worden beschouwd als een noodfonds en biedt geen structurele hulp. De hulp bestaat uit financiële ondersteuning, maar het ISF kan ook een bemiddelende rol spelen tussen de aanvrager en verschillende instanties. Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Delft die niet (meer) voldoende geholpen kunnen worden door andere instanties.

Contact

Post- en bezoekadres (alleen op afspraak):
Interkerkelijk Sociaal Fonds,
Obrechtstraat 50
2625 XN Delft.
Tel. 015-2620996 (uitsluitend tijdens spreekuur dinsdag overdag)
www.isfdelft.nl