Contact

Centrale Diaconie
Corrie van Dongen, scriba
Wim van der Vliet, penningmeester
p/a Hugo de Grootstraat 10
2613 TV Delft
Tel. 015-2123219
Bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7366 06
Email: info@diaconie-delft.nl