Contact

Centrale Diaconie
Corrie van Dongen, scriba
Wim van der Vliet, penningmeester
p/a Menno ter Braaklaan 2
2624 TH Delft
Tel. 015-2570298 (ochtend tussen 9 en 12)
Bankrekeningnummer: NL37 RABO 0373 7366 06
Email: info@diaconie-delft.nl