Woorden van troost (5)

2020-04-22

Jezus leeft

Je kent misschien het gele spandoek met de bekende tekst ‘Jezus leeft’. Deze woorden vertelden jaar na jaar waar ‘de Paasjubel’ op de Markt over ging. Dit spandoek vormde de achtergrond van het podium / de truck en daar vanaf werden de Paasliederen gezongen. Dit jaar heeft de Christelijke Gereformeerde Kerk dat spandoek met deze tekst in haar gebouw ‘Het Boek’ opgehangen. Ze gebruiken ze als ‘woord van troost’ en hoop voor de wijk Tanthof. In mijn ogen vormen deze twee woorden inderdaad dè kern van hoop en troost in bange tijden: ‘Jezus leeft’. 

 Waar moeten we anders heen?!

Onze opgestane en levende Heer, Jezus Christus, gaf zijn leerlingen een keuze. In Johannes 6 lezen we dat veel leerlingen de woorden en de leer van rabbi Jezus moeilijk en zwaar vinden. Ze trekken hun conclusie en gaan niet langer met Hem mee. Dan vraagt Jezus aan de overblijvenden: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Opvallend: Hij probeert niet krampachtig om iedereen vast te houden, in zijn eigen clubje te houden, maar Hij geeft hen de keuzemogelijkheid: Blijven of gaan! Daar staat onze vriend Petrus, natuurlijk als eerste, op en geeft een antwoord vol hoop en troost. Het eerste stukje van zijn persoonlijke evaluatie over rabbi Jezus luidt: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?’ Dat klinkt nog twijfelachtig, zoiets als: we hebben eigenlijk geen keus; er is geen beter alternatief. Maar dan volgt een diepgemeend persoonlijk getuigenis: ‘U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent!’ Met zo’n belijdenis kun je elke crisis aan. Mèt Jezus kunnen we staande blijven. En zelfs als we gevallen zijn: Hij draagt ons er doorheen.

 

Heeft Salomo ons iets te zeggen?

In deze periode van die ingrijpende crisis moet ik regelmatig aan de verschijning van God aan Salomo denken. In 2 Kronieken 7 lezen we over deze nachtelijke verschijning. God spreekt dan uit dat Hij de tempel, die Salomo heeft gebouwd, aanvaardt als de plaats waar men offers voor hem mag brengen. De HEER noemt ook dat het gevolgen heeft als het volk God vergeet en andere goden zal gaan dienen. Dan zal er droogte komen, sprinkhanen zullen het land kaal vtreten en de pest zal uitbreken. In dit rijtje komen we uiteraard corona niet tegen. Ik ben ook zeer voorzichtig om rechtstreeks verbindingslijnen te trekken. Waar ik wel van overtuigd ben, is dat deze crisis een waarschuwing voor de mensheid inhoudt. En dan komen de verzen die ik persoonlijk regelmatig als gebed in onze tijd uitspreek: ‘HEER, raakt U de harten van de mens aan. HEER, zorgt U dat de mens het hoofd buigt, uw aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen’ (naar 2 Kron.7:14). Mijn hoop en verwachting is dan ook wat in de volgende verzen staat: ‘Ik zal de mens aanhoren vanuit de hemel, Ik zal zijn zonden vergeven en het land genezen. Ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden’(naar vers 14,15).

Dat geeft mij troost, want na de oude tijd van Salomo is het tijdperk van Jezus gekomen en dat duurt tot op de dag van vandaag en tot in de eeuwigheid: Hij is onze hemelse Advocaat, de Zoon van God.

Daarom blijdschap en hoop ‘JEZUS LEEFT’

Ton Nap,

voorganger ABC Kerk Delft