Woorden van Troost (14)

2020-06-17

Een gereinigde aarde

Wie denkt er deze dagen niet over na: hoe het zou zijn als er geen covid-19 meer zou zijn op aarde. Heerlijk toch? Geen gedoe meer met 1,5 meter afstand, vakantie en nog veel meer. Je kunt er echt naar uitkijken: een aarde zonder die akelige, duistere ziekte.

Wie de Bijbel bevraagt op de troost die dit boek te bieden heeft, vindt een antwoord dat zowel diep schokkend, alsook heerlijk is. De kortst mogelijke samenvatting vinden we in Psalm 104:35: `De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, de goddelozen zullen er niet meer zijn’. Dit klinkt waarschijnlijk cru. Maar volgens de Bijbel zijn zondaars, goddelozen, de mensen die de mooie aarde van God compleet bederven. De mensen die het bederven: voor de schepping, voor andere mensen en voor God. De dag komt – zegt de Bijbel – dat er op aarde geen meer zijn.

Mensen bederven alles…

Ik moest hierbij denken aan een schitterend kinderboek van Annie M.G. Schmidt, `Pluk redt de dieren’. Daarin vinden we `de Weerman’, die op een geheime plek een schitterende eigen wereld heeft, met allerlei natuur en allerlei klimaten. Op een dag komt er per ongeluk een jongetje in dat gebied. De Weerman reageert getergd: `Ik wil geen mensen in mijn gebied!’ (…) Absoluut geen mensen. Nergens. Mensen bederven altijd alles!’ Hier raakt Annie M.G. Schmidt wel iets aan…

Wereld 2.0

Maar: een aarde zonder mensen: daar moeten wij en daar moet God toch niet aan denken? Dat is dan ook niet de troost die de Bijbel biedt. Wel mensen. Maar: niet zulke mensen. De vraag die dan bij ons boven zou moeten komen is: maar wie blijft er dan nog over? Ooit, na de zondvloed, bleef Noach met zijn gezin over. Na de val van Jericho bleef een vrouw met de naam Rachab over, met haar gezin. Zij werden gespaard, door Gods reinigende oordeel heen. Ook door het laatste oordeel heen belooft God een menigte van mensen te sparen. Uit alle volken en culturen, mensen die als één familie Gods nieuwe wereld zullen bewonen. Een wereld 2.0, zonder ziekte, pijn, zonde en kwaad.

Gereinigd

Eerlijk is eerlijk, als God een volmaakte wereld wil, zou Hij mij er ook niet in moeten toelaten. En jou waarschijnlijk ook niet. En wie eigenlijk wel? Het probleem is, dat het probleem in ons allemaal zit. God ziet dat dieper dan wij het zelf zien. En voor dat probleem heeft Hij nu iets, nee: Iemand gegeven. Zijn eigen Zoon gezonden. Jezus ontvangt zondige en goddeloze mensen. Jezus is voor ons wat de ark voor Noach was. Wie tot Hem komt, neemt Hij mee in Zijn dood en opstanding. Hij begraaft je zondige bestaan en wekt en roept je tot een nieuw leven. Op weg naar een gereinigde, vernieuwde wereld.

Troost en hoop

Een ergerniswekkende boodschap: wat, ik slecht – wat, moet ik in God, in Jezus geloven, mij bekeren? Ja, ergerniswekkend. Maar als je Gods geduld begint te zien met je, als je Gods liefde begint te zien – dat Jezus voor zondige mensen het oordeel wilde dragen… dan is het een heerlijke boodschap: vol troost en hoop.

ds. Jos Slager, International Christian Fellowship Delft