Woorden van Troost (13)

2020-06-11

Vind hoop in moeilijke tijden

Hoop betekent: iets verlangen met een zekere verwachting van de vervulling ervan. De staat van hopeloosheid is treffend beschreven als een soort 'hel op aarde', gevuld met eindeloze wanhoop. Tegenwoordig merken steeds meer mensen dat ze alleen en depressief zijn.

Maar goed nieuws! Er is hulp beschikbaar, niet de soort die de wereld heeft, waarin zij het beste wenst. Het is één ding om te wensen, en iets heel anders om hoop te hebben gebaseerd op de beloften van God.

God is onze bron!

Paulus schreef dat wanneer je je vertrouwen op God stelt, Hij je zal vullen met vrede, vreugde en zekerheid (Rom. 15:13). Door de hele Bijbel heen bewijst God Zijn trouw aan Zijn volk door hen veilig doorheen te leiden of hen te verlossen van al hun hachelijke situaties en problemen. Hij zal Zijn volk nooit alleen laten of verlaten; Zijn plannen, zijn goede plannen voor ons. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Maat met een hoopvolle toekomst voor jullie zegt God in Jer. 29:11. Mensen en dingen zullen ons altijd teleurstellen. In Ps. 33:17 wordt het paard, vaak gebruikt als een symbool van macht, een ijdele hoop op bevrijding verklaard. Ondanks al zijn grote kracht kan hij niet redden. God wil dat we op Hem vertrouwen. Ps. 147: 11 vertelt ons dat Hij verheugd is als we ons vertrouwen op Hem stellen, en in Hebr. 10:23 wordt ons verteld dat we op Hem moeten vertrouwen, want Hij die beloofde dat het getrouw is. Maar als je op het diepst van hulpeloosheid bent, dan mag je weten dat God je nooit zal verlaten. Maar Hij is altijd bij je en elk moment beschikbaar.

 Zullen we samen bidden?

Lieve Vader,
Ik ga door een moeilijke tijd en ik wil de hoop niet verliezen.
Maar het doet zo’n pijn, ik ben gebroken. Ik zie geen uitweg meer.
Ziet U mij Heer? Alles lijkt zo donker momenteel. Dus ik roep uit naar U.
Ik zoek vrede, mag ik mijzelf in Uw handen neerleggen?
Help me om op U te vertrouwen ondanks alle uitdagingen.
Mag ik de genade van Jezus ervaren dat helder schijnt in de nacht.
Ik ben van U Heer, zelfs nu in mijn gevecht in deze moeilijke tijd. 
Help me in Jezus Naam.
Amen.

Helena Nwosu