Pinksteren

2021-05-22

Pinksteren is méér dan een extra vrije maandag. In het Bijbelverhaal hierover (Handelingen 2) blijken mensen van over de hele wereld ineens in hun eigen taal het goede nieuws te horen: over een liefhebbende, scheppende God en een Zoon die is gestorven, zodat wij kunnen leven. Eén verhaal dat door iedereen op dezelfde manier wordt gehoord en begrepen. Dat verhaal maakt mensen geest-driftig, enthousiast. Het geeft bezieling, inspiratie, hoop, perspectief. Het laat jongeren visioenen zien en ouderen droomgezichten. Het nodigt uit tot dóórvertellen. Dat is Pinksteren. Met wind en vlammen die ons ‘aanjagen’ om in beweging te komen. In alle kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Delft wordt Pinksteren vandaag (zondag) feestelijk gevierd. Vier het online met ons mee. U vindt hier hoe dat kan.  

 

De Protestantse Gemeente Delft wenst u de geest-drift van Pinksteren toe, met visoenen en droomgezichten van een betere wereld. Houd moed, heb lief.