Nieuw ‘domineesgezicht’ op TU-campus

2022-09-09

Nieuw ‘domineesgezicht’ op TU-campus

MoTiv (aan de Voorstraat 60) is een bijzonder onderdeel van de Protestantse Gemeente Delft. Vroeger heette dit ‘het studentenpastoraat’. De pastores van MoTiv begeleiden de studenten van de TU Delft bij hun zingevingsvragen en vorming, met bijvoorbeeld trainingen, gesprekskringen en bijeenkomsten. MoTiv is oecumenisch. Dat wil zeggen dat katholieken en protestanten hierin nauw samenwerken. Zondag 11 september wordt dominee David Schiethart namens de protestanten bevestigd als de nieuwe pastor van MoTiv (15.00 uur, Lutherse Kerk, Noordeinde). Hij zal de helft van zijn tijd op de TU-campus zelf werken en daar een bekend en hopelijk voor velen ook een vertrouwd gezicht worden!