Gebed van de week (26 juni 2020)

2020-06-26

Gebed van de week (26 juni 2020)

 Goede God,

We zijn dankbaar dat het verloop van COVID-19 toelaat dat er weer meer kan deze zomer.
We zijn dankbaar dat we in een land leven waar we vrij onze mening kunnen uiten.
Tegelijk zien we dat mensen stelling nemen op een manier die de tegenstellingen vergroot en waarbij hen die anders denken soms met één woord weg worden gezet.
Bijvoorbeeld als het gaat om het debat over de coronamaatregelen, als het gaat om het gesprek over racisme, of over het klimaat.

Heer Jezus, U heeft ons geleerd wat empathie is.
U ging in onze schoenen staan.
U kroop in onze huid.
U deelde ons bestaan en weet wat het is om onder druk te staan en beproefd te worden.
U weet wat het is eenzaam te zijn, pijn te voelen, bang te zijn.
U werd mens, niet om ons te veroordelen, maar om ons terecht te brengen.

Leer ons U te volgen en de moeite te nemen ons in te leven,
ons oordeel op te schorten en het belang van de ander te zoeken.
Leer ons de ander echt te zien en niet in een hokje of een frame te plaatsen.
Leer ons te luisteren naar wie anders denken en hen niet makkelijk weg te zetten.
Leer ons, net als U, de pijn van een ander te voelen en te dragen en niet weg te kijken.
Leer ons van anderen geen ‘zij’ te maken, maar hen een plek te geven in ‘wij’.

Geef ons uw Geest van kracht, liefde en bezonnenheid,
uw Geest van kracht om op te staan voor de liefde
uw Geest van liefde, om in bezonnenheid en zorgvuldig met elkaar om te gaan
uw Geest van bezonnenheid om met onze kracht goed te doen en geen schade aan te richten.

God, schenk me
kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen
en wijsheid om het verschil hiertussen te zien.

(uit: het gebed om kalmte van Reinhold Niebuhr)
Amen