Kerk en kerst in tijden van lockdown; stand van zaken tot 14 januari 2022

2021-12-22

In overleg tussen het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en de landelijke Protestantse Kerk Nederland zijn er nieuwe richtlijnen gegeven voor het houden van kerkdiensten, vieringen en samenkomsten in de kersttijd en daarna. De Protestantse Gemeente Delft heeft deze richtlijnen overgenomen. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen het Licht van het Christusfeest mogen ervaren. En, gesteund door onze kerkelijke gemeenschap, een nieuw jaar Onzes Heren (Anno Domini) mogen vieren. Hieronder staan de richtlijnen samengevat.

Erediensten/samenkomsten

  • Vieringen en erediensten kunnen doorgaan op het gepubliceerde tijdstip, maar in principe met uitsluitend de noodzakelijke aanwezigen (ambtsdragers en technici); gemeenteleden volgen de diensten zoveel mogelijk digitaal (YouTube, Kerkomroep en dergelijke).
  • In uitzonderlijke gevallen kunnen wijkgemeenten de afweging maken dat maximaal 50 gemeenteleden de dienst fysiek mogen bijwonen, als dit om pastorale redenen verantwoord of noodzakelijk is. Daarbij gelden nadrukkelijk de algemene richtlijnen: mondkapje gebruiken bij verplaatsing, handen ontsmetten en 1,5 meter afstand bewaren.

Andere activiteiten

  • Ook vergaderingen en andere (jeugd)activiteiten vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
  • Voor buitenactiviteiten gelden de algemene maatregelen, zoals een maximum van twee personen of 1 huishouden.
  • Wijkgemeenten kunnen zelf de afweging maken of het in sommige gevallen pastoraal verantwoord of noodzakelijk is om de bijeenkomst fysiek te laten plaatsvinden.