Actie Kerkbalans: 18 januari - 2 februari

Altijd een kerk in de buurt! Dat is fijn!

Ze bellen straks weer aan… meer dan 40.000 vrijwilligers in het hele land… van deur tot deur gaan ze langs bij ingeschreven kerkleden. Om te vragen of men iets wil geven voor één van de 2.000 plaatselijke kerken die aan Actie Kerkbalans meedoen. Een jaarlijkse mega-operatie. Die landelijk voor alle kerken bij elkaar ongeveer 230 miljoen euro oplevert. Daarmee is de Actie Kerkbalans de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland.

Zoals bekend – of misschien niet – ontvangen kerken geen subsidie van de overheid. Voor alle activiteiten die ze ontplooien en voor alle mensen die ze hiervoor in dienst hebben dragen kerkleden zélf de financiële lasten. Bijvoorbeeld via de collectes ‘pastoraat en eredienst’ in de zondagse eredienst. Maar vooral tijdens de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Hier wordt het overgrote deel van de begroting bij elkaar gesprokkeld.

Landelijke versus plaatselijk

De Actie Kerkbalans is dit jaar voor de 46e keer. Het begon ooit met de landelijke actie ‘Trouw moet blijken’ van de Nederlands Hervormde Kerk; 250 plaatselijke gemeenten deden mee. In 1973 sloten de Gereformeerde Kerken Nederland zich aan en heette de actie ‘Kerkappèl 73’. De Rooms Katholieke Kerk had toen nog een eigen actie, maar sinds 1975 doen alle grote kerkgemeenschappen in ons land mee onder de naam Actie Kerkbalans: de Protestantse Kerk Nederland, de Rooms Katholieke Kerk, de Oudkatholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente – totaal zo’n 2.000 kerkgemeenschappen! Ondanks dat het een landelijke actie is, geeft iedereen voor zijn/haar pláátselijke kerk. Zeg maar: ‘Wat gebeurt in Delft, blijft in Delft.’

Meer of minder uitbundig

In de loop van de jaren is de landelijke Actie Kerkbalans van foldertje-met-briefje uitgegroeid tot een heuse campagne. Op zaterdag 18 januari wordt de actie letterlijk ’ingeluid’ en zullen op veel plaatsen de kerkklokken luiden. In ditzelfde weekeinde zijn er door het hele land edities van de Grote Startmaaltijd, met recepten van de bekende kookdominee Han Wilmink. En als kers op de taart is er een speciale Actie Kerkbalans-preek die je zo kunt downloaden en gebruiken. In Delft doen we het allemaal wat minder uitbundig. In de loop van januari kunt u een gemeentelid aan de deur verwachten die een envelop met folder, brief en toezeggingsformulier overhandigt.

Omzien naar elkaar

In sommige plaatsen is er in het kader van de Actie Kerkbalans een online stemming gehouden onder actieve en niet-actieve kerkleden met de vraag wat de lokale kerk hen waard is…. Het antwoord vanuit de protestantse kerkleden was dat de meerwaarde van de plaatselijke kerk ligt in het ‘omzien naar elkaar’. Dat is ook de inzet van de Protestantse Gemeente Delft in de folder die deze weken wordt verspreid: ‘Altijd een plek in de buurt om te bezinnen en om stil te worden. Soms met gevouwen handen. Een plek om Gods stem te horen en Zijn lof te zingen. Om Zijn uitgestrekte hand te mogen ervaren in doop, in brood en wijn. Voor diep contact, van God tot mens. Altijd een plek in de buurt om elkaar te ontmoeten. Waar je gezien wordt of kunt omzien. Een plek om van betekenis te zijn. Voor de stad en voor de wereld. Voor die ene dichtbij en voor die anderen ver weg. Voor innig contact, van mens tot mens.’

 Feiten en cijfers

Om als Protestantse Gemeente Delft kerk te kunnen zijn op de manier waarop we dat nu zijn, hebben we jaarlijkse ruim 800.000 euro nodig. Hiermee kunnen we wekelijkse erediensten houden en predikanten in dienst hebben. Hiermee ontplooien we talloze (toerustings)activiteiten voor jong en oud: van catechisatie tot ouderensoos, van Bijbelkring tot cantorij, en nog veel meer. En dat allemaal vanuit gebouwen met goede faciliteiten. Daarnaast kunnen we er voor de ander zijn, met activiteiten waarin we iets van Gods licht laten zien: Zoekdiensten, Vakantiebijbelweken, Lichtjesavond, koffie-ochtenden en ontzettend veelzijdige vormen van contact. Het is dus zinvol uw toezegging aan Actie Kerkbalans straks goed te overwegen en naar vermogen bij te dragen. Elke bijdrage is belangrijk en wordt zorgvuldig gebruikt … Met elkaar, voor anderen!