Vrijwillige bijdrage/Actie Kerkbalans

Het belangrijkste deel van de giften komt binnen via de actie Kerkbalans. Via vrijwilligers krijgen onze gemeenteleden half januari een toezeggingsformulier thuisbezorgd om hun vrijwillige bijdrage in te vullen. Eind januari wordt het formulier weer opgehaald, zodat we snel een goed inzicht hebben op de inkomsten voor het komende jaar. De meest gebruikte betaalmethoden zijn op volgorde van gemak (en beperkte administratiekosten voor de kerk): 
- Automatisch incasso 
- Overschrijving (periodiek of in één keer)
- Acceptgiro (deze verdwijnt binnenkort) 
Alle giften, groot en klein, zijn welkom. We vragen iedereen mee betalen aan het gemeente zijn, en naar vermogen bij te dragen. U kunt uw vrijwillige bijdrage en algemene giften overmaken naar
NL70 RABO 0373 7177 76 ten name van CvK Protestantse Gemeente Delft. Wilt u een (nieuw) toezeggingsformulier, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau.