Vrijwillige bijdrage/Actie Kerkbalans

Het belangrijkste deel van de giften komt binnen via de actie Kerkbalans. Via vrijwilligers krijgen onze gemeenteleden half januari een toezeggingsformulier thuisbezorgd om hun vrijwillige bijdrage in te vullen. Eind januari wordt het formulier weer opgehaald, zodat we snel een goed inzicht hebben op de inkomsten voor het komende jaar. De meest gebruikte betaalmethoden zijn op volgorde van gemak (en beperkte administratiekosten voor de kerk): 
- Automatisch incasso 
- Overschrijving (periodiek of in één keer)
- Acceptgiro (deze verdwijnt binnenkort) 

Het is ook mogelijk de toezegging geheel digitaal af te handelen. Makelijker voor ons en voor u. Dan ontvangt u per email de folder en een bericht die de toegang geeft om de toezegging te doen. Om hieraan mee te doen is een email bericht naar kerkbalans@pgdelft.nl de manier om u aan te melden.
Alle giften, groot en klein, zijn welkom. We vragen iedereen mee betalen aan het gemeente zijn, en naar vermogen bij te dragen. U kunt uw vrijwillige bijdrage en algemene giften overmaken naar
NL70 RABO 0373 7177 76 ten name van CvK Protestantse Gemeente Delft. Wilt u een (nieuw) toezeggingsformulier, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau.