Overzicht rekeningen

De Protestantse Gemeente Delft heeft naast een algemene rekening ook aparte rekeningen voor specifieke doelen. 

Overzicht van de rekeningen van de Protestantse Gemeente Delft vanaf 1 november 2018.

Algemeen en kerkelijke bijdragen NL70 RABO 0373 7177 76
Collectebonnen NL89 RABO 0373 7178 22
Solidariteitskas NL36 RABO 0373 7178 06
Paascollecte, Eindejaarscollecte NL48 RABO 0373 7177 84
Protestants Kerkblad Delft NL14 RABO 0373 7178 14
Diaconie NL37 RABO 0373 7366 06
Centrale ZWO (zending) NL37 RABO 0373 7367 03