Bouwen aan de gemeente

Elke dag bouwen we aan onze kerkelijke gemeente via vele activiteiten als kerkdiensten, pastoraat en jeugdwerk. 

Veel van de kosten voor de kerkelijke activiteiten (meer dan 60%) worden gedragen door onze gemeenteleden via de vrijwillige bijdrage (actie Kerkbalans), collecten, giften en legaten. U vindt hier meer praktische informatie over geven aan de kerk. Wat u ook geeft: hartelijk dank voor uw bijdrage!

Nu u niet zelf in de kerkdiensten aanwezig kunt zijn, vragen wij u om wel bij te dragen in de collecten die zouden zijn gehouden. U kunt dat doen door uw collectegiften over te maken naar het rekeningnummer van de Diaconie: 
NL37 RABO 0373 7366 06 met vermelding: collecte (datum) - Bezinningsactie (bedrag) en Pastoraat en Eredienst (bedrag).