Collectes erediensten

Wanneer u de erediensten niet zelf kunt bijwonen, kunt u wel uw gaven geven in de kerkcollectes door uw gift over te maken naar de Diaconie Prot Gem Delft, IBAN NL37 RABO 0373 7366 06, onder vermelding van: collectes van zondag dd-mm-2020.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop. 

Geven