Belastingaftrek en schenken

We hopen dat u al geeft wat u de kerk waard vindt. Maar wist u dat u meer kunt geven voor hetzelfde geld? Al uw giften aan de kerk komen in aanmerking voor belastingaftrek. De kerk is namelijk een ANBI. 

Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen (zie schenkingsakte hieronder), is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. U kunt hiervoor eenvoudig een schriftelijke overeenkomst opstellen via het Kerkelijk Bureau.  Geeft u geld aan een culturele ANBI zoals de Stichting Fondsenwerving Nieuwe Kerk, dan mag u voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van de gift aan deze culturele ANBI verhogen met 25%. De verhoging van giften aan culturele ANBI’s mag echter in totaal niet meer bedragen dan € 1.250.

Als u de kerk langere tijd wilt steunen, kan het idee zijn om hier een schenkingsakte te laten opstellen bij het kerkelijk bureau. Per 1 januari 2014 is een notariële akte bij de notaris niet meer nodig. Bij een periodieke gift is het gehele bedrag aftrekbaar van de belasting, ongeacht de drempel voor giften (een percentage van het jaarinkomen). Bij het Kerkelijk Bureau kunt u een goedgekeurde akte aanvragen (zonder kosten), waarop u uw gift vastlegt en daardoor direct in aanmerking komt voor aftrek. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Buiten de akte die moet worden opgesteld, moet u er rekening mee houden dat u vijf achtereenvolgende jaren hetzelfde bedrag overmaakt. Zo niet, dan wordt het belastingvoordeel met terugwerkende kracht weer ingetrokken. Bij overlijden vervalt deze verplichting voor de nabestaanden.