Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2021

Op 16 juni 2022 heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening over 2021 voorlopig goedgekeurd. Een toelichting op en samenvatting van de jaarrekening vindt u hier.

Bij een terugblik op 2021 kunnen we een blik op het jaar 2022 niet vermijden. We zijn blij dat op dit moment de toegezegde vrijwillige bijdragen en ook de collecteopbrengsten nog steeds binnenkomen. Dank u wel dat u onze kerk in Delft op deze manier blijft steunen!