ANBI informatie

De Protestantse Gemeente Delft en de Centrale Diaconie van de PG Delft zijn beide een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, en kunnen als zodanig gebruikmaken van belastingvoordelen bij erven en schenken. De informatie die een ANBI verplicht is te melden vindt u onder de kopjes van de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie.